top of page

Pełna lista publikacji dotyczących islamu szyickiego w języku polskim:

Idee i wartości islamu

Seyyed Hossein Nasr

Wydawca: PAX

Warszawa 1988

Zarys nauk islamu

Seyyed Muhammad Husayn Tabatabai

brak miejsca i daty wydania

Poznać Boga

Sayyid Mujtaba Musavi Lari

brak miejsca i daty wydania

Poznanie Koranu

Mortaza Motahhari

Wydawca: Episteme

Warszawa 1992

Mistyka azanu

Rafał Ahmed Berger

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Bydgoszcz 2002

Al-Kafi. Księga rozumu i ignorancji

Muhammad Ibn Jakub Al-Kulajni

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Olsztyn 2004

Przemyślenia do Koranu. Sury 94-114

Rafał Ahmed Berger

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Bydgoszcz 2005

Nauki islamu szyickiego

praca zbiorowa

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2007

Samopoznanie

Muhammad Ali Shomali

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2009

Rocznik muzułmański

periodyk, 13 numerów

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa

Al-Islam

periodyk, 170 numerów

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa/Bydgoszcz/Olsztyn

Od roku 2015 wydawany w formie internetowej: www.strefa-islam.pl

Du'a Kumejl

Imam Ali Ibn Abi Talib (a)

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2010

Salat - modlitwa muzułmanina


Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2010

Nawrócony w drodze

Muhammad Tidżani Samawi

Wydawca: Orison Charitable Trust

Londyn 2011

Traktat o prawach (Risalatul Huquq)

Imam Zejn al-Abidin (a)

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2011

Wybór sentencji

Imam 'Ali Ibn Abi Talib (a)

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2012

Nahdż al-Balagha

Imam 'Ali Ibn Abi Talib (a)

Wydawca: Al-Mahdi Institute

Birmingham 2012

Szyizm - taki, jakim jest

Jafar al-Hadi

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2014

Islamska jedność i braterstwo

Ajatollah Mohammad Hussaini al-Shirazi

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2017

Esencja Tauhidu

Sayyid Abul Qasim Radhawi

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2020

Al-Chisaal (Cechy Charakteru)

Szejch Saduk

Wydawca: Instytut Muzułmański SJM

Warszawa 2020

Koran

Autor przekładu: Rafał Berger

Wydawca: SJM

Bydgoszcz 2021

Al-Sahifa Al-Sadżdżadijja

Imam Zejn al-Abidin (a.s.)

Wydawca: SJM

Bydgoszcz 2022

Bukiet kwiatów z ogrodu Proroka i Imamów z Ahlul Bejt

Ajatollah Sajjid Kamal Faqih Imani

Wydawca: WFKSIMC, SJM

Bydgoszcz 2022

Sunan an-Nabi. Charakter i zwyczaje Proroka Muhammada

Allamah Sajjid Muhammad Husejn Tabataba'i

Wydawca: WFKSIMC/SJM

Bydgoszcz 2022

Koncepcja miłości w islamie

Mahnaz Heydarpour

Wydawca: WFKSIMC/SJM

Bydgoszcz 2022

bottom of page