top of page

Wydarzenia i aktualności

Kwiecień 2023 - Nowa publikacja autorstwa Rafała Bergera:

Listy Macieja Konopackiego, polskiego Tatara do imama Mahmuda Tahy Żuka, polskiego muzułmanina. Z listów tych dowiemy się jak wyglądały kulisy życia religijnego i społecznego polskich Tatarów w latach 1968-1977, jaki mieli stosunek do wielu przedsięwzięć związanych z propagowaniem tatarskiej kultury i tradycji. Książka przybliża nam postać Macieja Konopackiego, jednego z najznamienitszych polskich Tatarów XX w.

Luty 2023 - w ramach Dnia Islamu w Kościele Katolickim imam Arek Miernik odwiedził parafię pw. Św. Wojciecha w Londynie. 

Luty 2023 - w kolejnej publikacji SJM dotyczącej historii islamu w Polsce Rafał Berger przygląda się historii kontaktów ruchu Ahmadijja z polskimi muzułmanami.

Styczeń 2023 - ukazała się nasza kolejna publikacja, krótka książka pt. "Koncepcja miłości w islamie", autorstwa Mahnaz Heydarpour.

Grudzień 2022 - przedstawiamy nową książkę "Sunan an-Nabi", w której Allamah Tabataba'i skompilował przekazy na temat Proroka Muhammada, pokój z nim, głównie z tradycji szyickiej (choć nie tylko).

Październik 2022 - przedstawiamy nową publikację SJM: "Bukiet kwiatów" to zbiór przekazów od Proroka i 12 Imamów, pokój z nimi.

Sierpień 2022 - ukazał się 13 numer "Rocznika Muzułmańskiego", będący przedrukiem tekstów wszystkich sześciu numerów wydawanego w latach 70-tych pisma "Zeszyty Muzułmańskie".

24.07.2022 w 102 rocznicę bitwy pod Janowem k. Sokółki, odbyło się święto pułkowe 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Zgodnie z tradycją, za dusze zmarłych, poległych i pomordowanych ułanów odmówione zostały modlitwy: w obrządku rzymskokatolickim przez ks. Stanisława Chima oraz muzułmańskim – z racji służby Tatarów polskich w 13 Pułku Ułanów w okresie międzywojennym przez Imama Mahmuda Taha Zbigniewa Żuka z SJM.

24-25.062022 w Białymstoku odbyła się konferencja zatytułowana „Rola wybitnych jednostek w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości wspólnoty” (w ramach „Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”). Wziął w niej udział imam Rafał Berger z SJM. Jego wykład nosił tytuł: „Zeszyty Muzułmańskie” jako próba reaktywacji czasopiśmiennictwa tatarskiego w Polsce po II wojnie światowej”.

14 kwietnia 2022 roku ukazała się nowa publikacja SJM: polskie tłumaczenie księgi "Al-Sahifa Al-Sadżdżadijja", jednej z najważniejszych pozycji szyickiej literatury religijnej, zbiór modlitw autorstwa Imama Sadzdżada (s), czwartego Imama szyizmu, prawnuka Proroka Muhammada (s).

26 styczeń 2022 - Podczas obchodów XXII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce wykład wygłosił m.in. Arek Miernik z SJM.

Grudzień 2021 - Nakładem Instytutu Muzułmańskiego przy SJM ukazał się kolejny numer "Rocznika Muzułmańskiego".

30 Październik 2021 - Arek Miernik wygłosił odczyt na temat nowego tłumaczenia Koranu na język polski autorstwa Rafała Bergera podczas seminarium poświęconego przekładom Koranu na różne języki świata w ramach projektu "The Global Qur'an" na uniwersytecie we Fryburgu. 

20-21 sierpnia 2021 - Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował XXIII Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach w Muzeum Historycznym w Białymstoku, podczas której odczyt na temat Macieja Musy Konopackiego wygłosił przewodniczący SJM, Rafał Berger.


13-19 sierpnia 2021 - podczas tegorocznych obchodów miesiąca Muharram w Warszawie wykłady w języku polskim i angielskim wygłosił Arek Miernik (a w języku arabskim oraz urdu Mustafa Mehdi).


14 czerwca 2021 - W ramach cyklu spotkań pt. "Migawka Muzułmańska" organizacja Salam Lab zorganizowała rozmowę z Arkiem Miernikiem na temat islamu szyickiego. 

Maj 2021 - Przygotowaliśmy serię sześciu mini-wykładów pt. "Wprowadzenie do islamu" z udziałem Arka Miernika, dostępnych na YouTube. W skład serii wchodzą następujące tematy: 1. Czym jest islam? 2. Bóg islamu 3. Koran 4. Prorok Muhammad (pokój z nim) 5. Szariat 6. Sunnizm i szyizm


Kwiecień 2021 - nasz nowy przekład Koranu został udostępniony wszystkim zainteresowanym w formie strony internetowej oraz w formacie pdf. 


Kwiecień 2021 - SJM wydało nowy przekład Koranu autorstwa Rafała Bergera, z komentarzami odzwierciedlającymi egzegetyczne stanowisko szyickiej szkoły islamu.


22 luty 2021: Inauguracja Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku grupy dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. W skład grupy wchodzą osoby należące do trzech religii abrahamowych – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, m.in. Rafał Berger z SJM.

https://www.youtube.com/watch?v=_X22pQpShOU

26 stycznia 2021: XXI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: „Chrześcijanie i muzułmanie: razem chroniąc miejsca kultu”. Głos zabrali m.in. imamowie SJM: Rafał Berger i Arkadiusz Miernik

Grudzień 2020: Kolejna publikacja wydana nakładem SJM, wybór hadisów ze zbioru "Al-Chisaal" Szejcha Saduqa w tłumaczeniu A. Miernika ze wstępem R. Bergera.

Wrzesień 2020: ukazała się książka wydana przez SJM „Wokół roku 1920.” Można znaleźć w niej wiele informacji o udziale Tatarów wojnie polsko-bolszewickiej.

Sierpień 2020: Obchody miesiąca Muharram w Warszawie z udziałem Sayeda Ali Khalkhali

Kwiecień 2020: Ukazał się tegoroczny, jedenasty numer naszego "Rocznika Muzułmańskiego".

Marzec 2020: Nakładem SJM ukazała się nowa książka, wyjaśniająca islamską koncepcję Tauhidu poprzez nauki Proroka (s.a.w.s.) oraz Imamów Ahl al-Bejt (a.s.): Sayyid Abul Qasim Radhawi "Esencja Tauhidu".

26 stycznia 2020 : Jubileuszowy XX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce pod hasłem "Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa". SJM reprezentowali imamowie Rafał Berger (współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce) oraz imam Mahmud Taha Żuk.

Wrzesień 2019 - obchody miesiąca Muharram w Warszawie z udziałem Szejcha Mazina Al-Sahlaniego

Lipiec 2019 - ukazała się nowa książka wydana przez SJM, na temat skomplikowanej historii założyciela naszego stowarzyszenia, jego zmagań w propagowaniu islamu, dialogu międzyreligijnego w okresie PRL i czasów transformacji. Książka będzie dostępna dla członków i przyjaciół SJM.

26 stycznia 2019 : XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy". SJM reprezentowali imamowie Rafał Berger (współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce) oraz imam Mahmud Taha Żuk

W dniu 01.12.2018 odbyło się walne zebranie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce, podczas którego wybrano nowe władze Rady. Miło nam poinformować, że współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej został Rafał Berger z SJM. Współprzewodniczącą ze strony katolickiej została dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk.

Wrzesień 2018 - warszawska społeczność szyicka jak co roku upamiętniła obchody miesiąca Muharram oraz dnia Aszury. Wykłady odbywały się w językach urdu oraz angielskim, a gościem specjalnym był szejch Sejed Hussain Naqvi z Wielkiej Brytanii.

Sierpień 2018 - Nowa pozycja książkowa SJM: kolejne opracowanie Rafała Bergera oparte o archiwum korepondencji wybitnego polskiego Tatara Macieja Konopackiego.

26.01.2018 - XVIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim. Z ramienia SJM brał udział Rafał Berger (członek Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów) oraz Mahmud Taha Żuk

21.11.2017 - Rafał Berger z SJM wygłosił wykład w ramach projektu Orient Express prowadzonego przez Koło Naukowe Arabistów i Pracownię Języka i Kultury Arabskiej.

Październik 2017 - Nowa książka wydana przez SJM, kolejny rezultat pracy Rafała Bergera nad archiwalną korespondencją wybitnego polskiego Tatara, Macieja Konopackiego. Tym razem o MZR i Tatarach w latach 60 i 70 XX w. O sporach, które niepotrzebnie zdarzają w tej fascynującej społeczności.

14.10.2017 - Arkadiusz Miernik z SJM wziął udział w inauguracyjnym spotkaniu "Shia Scholars Forum" (Forum Uczonych Szyickich) w brytyjskim Instytucie Al-Mahdi. Forum ma być cyklem spotkań, podczas których szyiccy teolodzy dyskutują na temat złożonych i kontrowersyjnych aspektów teologii i prawa islamu.

19.09.2017 - ukazała się najnowsza pozycja książkowa SJM - „Islamska jedność i braterstwo” autorstwa Ajatollaha Muhammada Shirazi.

11.05.2017 - Arkadiusz Miernik z SJM wziął udział w konferencji „Państwo, Religia, Kultura - Chrześcijaństwo i Islam w społeczeństwie XX i początku XXI wieku”, zorganizowanej przez warszawskie Koło Naukowe Religiologów UKSW, podczas której wygłosił wykład pt. „Szariat a fiqh - wprowadzenie do muzułmańskiej teorii prawa”.

Grudzień 2016 - Nowa książka wydana przez Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej "Tadeusz i Roman do Macieja", o dialogu międzyreligijnym, o wzajemnym, należnym szacunku katolików i muzułmanów, a także o Wilnie, Białymstoku i o Rzymie, a nawet o Janie Pawle II.

28 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się debata na temat "Czy islam potrzebuje reform" z udziałem dr Konrada Pędziwiatra oraz Arkadiusza Miernika.

Marzec 2016 - Nakładem Instytutu Muzułmańskiego przy SJM wydany został 10 numer "Rocznika Muzułmańskiego".

Listopad 2015 - w ramach internetowego wydania magazynu Al-Islam zainicjowaliśmy serię "Strefa islam", internetowych wykładów na temat islamu prowadzonych przez Arkadiusz Miernika: https://www.youtube.com/user/IslamTVpl

Październik 2015 - SJM, wydało książeczkę (38 str.) Rafała Bergera zatytułowaną „Munia”. Krótka opowieść o przyjaźni dwóch chłopców "z jednego podwórka". Jeden to Tatar-muzułmanin, drugi (Munia) to Żyd. Tematyka na czasie, szczególnie w okresie gorących dyskusji o wielokulturowości.

Lipiec 2015 - Instytut Muzułmański przy SJM prezentuje kolejną pozycję Rafała Bergera z cyklu "Listów do Macieja" (już czwarta z serii,a szósta odnosząca się do tatarskiej rodziny Konopackich): "Profesorowie do Macieja". Tym razem listy profesorów, głównie orientalistów, do wybitnego polskiego muzułmanina, M. Konopackiego.

Maj 2015 - W Warszawie odbył się madżlis z okazji rocznicy urodzin Hazrat Abbasa (a). Wykłady wygłosili Arkadiusz Miernik oraz Alihussain Datoo.

Maj 2015 - SJM zorganizowało sympozjum: „Szyizm: religia, kultura, współczesność”. Wykłady wygłosili: imam Rafał Berger, prof. Eugeniusz Sakowicz, dr Jerzy Tulisow, imam Arkadiusz Miernik, mgr Łukasz Piątak, imam Mahmud Taha Żuk, prof. Hassan Jamsheer, dr Ewa Siwierska.

2 maja 2015 w Warszawie odbyły się obchody rocznicy urodzin Imama Alego, pokój z nim, w których wziął udział słynny wykonawca naszidów, Abu Dhar Halawaji.

Kwiecień 2015 - Zapraszamy do nowej odsłony magazynu "Al-Islam" w wersji internetowej, pod redakcją Arkadiusza Miernika:

http://strefa-islam.pl/

Marzec 2015 - Przedstawiamy dwie nowe książki autorstwa Mahmuda Taha Żuka wydane nakładem SJM:

- „Zwiastowanie narodzin Jezusa w interpretacji Koranu”

- „Postać Abrahama podstawą dialogu międzyreligijnego: islam, chrześcijaństwo, judaizm”

Październik 2014 - Tegoroczne obchody miesiąca Muharram odbyły się w Warszawie i trwały dziesięć dni. Wykłady wygłosili Said Mostafa Alyaseen oraz Szejch Hassan Al-Mosally.

27 maja 2014 r. SJM wydało nową książkę zatytułowaną „Literaci do Macieja”. Tym razem Rafał Berger opracował listy pisarzy do Macieja Konopackiego. Okazuje się, że wielu z nich interesowało się historią Tatarów oraz islamu w Polsce. Znajdziemy tam m.in. listy: K. Iłłakowiczówny, W. Dąbrowskiego, W. Lasockiego, T. Karpowicza, A. Kajtochowej, T. Żychiewicza i wielu innych.

27 marca 2014 r. SJM wydało następną publikację zatytułowaną „Szyizm-taki, jakim jest” autorstwa Jafara al-Hadiego, przedstawiającą podstawowe wierzenia szyizmu, tak jak rozumieją go i praktykują sami szyici. 

27 lutego 2014 r. w Warszawie odsłonięto tablicę wdzięczności narodowi irańskiemu za pomoc uchodźcom armii gen. Andersa. W oficjalnej uroczystości wziął udział imam M.T. Żuk z SJM, który modlił się wraz z przedstawicielami innych wyznań. Pełna relacja: tutaj.

17 stycznia 2014 r. odbyły się w Warszawie obchody Maulid al-Nabi (urodzin Proroka Muhammada, pokój z nim). Wykłady wygłosili szejchowie Mahmood Dhalla oraz Arkadiusz Miernik.

2013 - SJM wydało nową książkę zatytułowaną „Ułani do Macieja” (pod red. Rafała Bergera). Są w niej fragmenty listów m.in. Aleksandra Jeljaszewicza, ostatniego dowódcy 1 Szwadronu Ułanów Tatarskich do Macieja Konopackiego.

14 listopada 2013 r. SJM zorganizowało w Warszawie obchody dnia Aszury. Wykłady wygłosili szejchowie Arkadiusz Miernik oraz Abolfazl Saboori.

24 maja 2013 r. w Lublinie odbył się madżlis z okazji rocznicy urodzin Imama Alego, pokój z nim. Wykłady wygłosili Arkadiusz Miernik oraz Syed Aliraza Naqvi.

24 maja 2013 r. Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej wzięło udział w corocznym festiwalu "Wielokulturowy Lublin". W ramach panelu zatytułowanego "Kultura arabska i tradycja szyicka" Rafał Berger wygłosił wykład pt. "Koran - polskie przekłady świętej księgi muzułmanów", Arkadiusz Miernik zaś wykład pt. "Sztuka w islamie szyickim". Odbyła się również wystawa kaligrafii arabskiej, a następnego dnia - koncert muzyki perskiej współorganizowany z ambasadą Irańskiej Republiki Iranu w Polsce.

Z okazji 10-lecia Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, życzymy tej znamienitej placówce dalszych sukcesów naukowych. Program jubileuszowych X Dni Arabskich, które odbyły się w dniach 17-19.04.2013 z udziałem naszego przedstawiciela: http://orientalna.strefa.pl/X%20Dni%20Arabskie_program.pdf

2013 - Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej prezentuje kolejną pozycję książkową autorstwa imama Rafała Bergera, która jest nie tylko biografią wybitnego polskiego Tatara, ale również przybliża jego poglądy i nawiązuje do dialogu międzyreligijnego. W książce przypomniano także wybrane teksty Macieja Konopackiego.

26 stycznia 2013 r. odbyły się w Warszawie obchody Maulid al-Nabi - urodzin Proroka Muhammada (s). Relacja z tego wydarzenia na blogu: "Islam po polsku"

2013 - W najnowszym numerze holenderskiego magazynu "Muharram" opublikowana została rozmowa z szejchem Arkadiuszem Miernikiem z SJM.

Zapraszamy na spotkanie z okazji urodzin Proroka Muhammada (s), które odbędzie się w Warszawie 26 stycznia 2013. 

Dzięki Stowarzyszeniu „Nasz Zamek” i Stowarzyszeniu Jedności Muzułmańskiej, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisano do rejestru zabytków ruinę grobowca muzułmańskiego mułły z połowy XIX w.,tzw „Basztę tatarską”) umiejscowioną na terenie byłego czerkieskiego cmentarza muzułmańskiego. Obecnie zabytek znajduje się na terenie rekreacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Więcej na http://www.e-sochaczew.pl/sochaczew,8222baszta-tatarska8221-w-rejestrze-zabytkow,33013.html

(na zdjęciach „rekonstrukcja wirtualna” baszty)

24 listopada 2012 r. odbył się w Warszawie zorganizowany przez SJM Madżlis z okazji nocy Aszury, upamiętniający męczęńską śmierć Imama Hussejna(a). Na spotkaniu, na które przybyło około 150 osób, wysłuchać można było wykładów w języku polskim, angielskim oraz perskim a także poezji i pieśni żałobnych (nauha/latmija) w języku arabskim oraz perskim. Obszerniejsza relacja na blogu: "Islam po polsku"

Zapraszamy na spotkanie upamiętniające męczęńską śmierć Imama Husejna (s), które odbędzie się dnia 24 listopada 2012 r. w Warszawie.

22 października 2012 r. w warszawskim Pałacu Staszica odbyła się konferencja "Imam Ali Ibn Abi Talib i jego dziedzictwo", zorganizowana przez Instytut Al-Mahdi oraz Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej i połączona z promocją polskiego przekładu księgi "Nahdż al-Balagha". Pełną relację z tego wydarzenia można przeczytać na blogu: "Islam po polsku".

2012 - Nakładem brytyjskiego Instytutu Al-Mahdi ukazało się polskie tłumaczenie dzieła "Nahdż al-Balagha" - zbioru przemówień, listów i sentencji Imama Alego Ibn Abi Taliba (a). Autorem polskiego przekładu jest Arkadiusz Miernik ze Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej.

Zapraszamy na konferencję poświęconą Imamowi Alemu (a) połączoną z promocją polskiego tłumaczenia "Nahdż al-Balagha", która odbędzie się w Warszawie w poniedziałek 22 października 2012 r.

2012 - SJM wydało nową książkę zatytułowaną „Dżennet do Macieja” (pod red. Michaliny Berger i Rafała Bergera). Są w niej fragmenty listów Dżennet Dżabagi- Skibniewskiej do Macieja Konopackiego. Traktują one o wielu sprawach, od spraw tatarskich, orientalnych, muzułmańskich, wspomnieniowych (historycznych), po codzienność związaną z problemami życia z dnia na dzień.

20.09.2012 r. Instytut Muzułmański przy SJM informuje, że ukazał się 9 nr „Rocznika Muzułmańskiego” W przyszłym roku mamy nadzieję na skromny jubileusz z okazji wydania nr 10!

13 maja 2012 r. odbyły się obchody rocznicy urodzin Sajjidy Fatimy az-Zahry (a.s.) zorganizowane przez Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, na które przybyło około 90-100 osób. Relację z tego wydarzenia można przeczytać na blogu: "Islam po polsku".

2012 - Nakładem Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej ukazała się kolejna pozycja książkowa - "Wybór sentencji" Imama 'Alego Ibn Abi Taliba (a) w tłumaczeniu Arkadiusza Miernika.

Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej zaprasza na obchody rocznicy urodzin Sajjidy Fatimy az-Zahry (a.s.), które odbędą się w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie w niedzielę 13 maja 2012 r.

2012 - Nakładem Instytutu Wydawniczego „Świadectwo” ukazała się książka „Terroryzm?”, porównująca powszechny pogląd na to, czym jest terroryzm i czy nam zagraża z zasadami islamu i stereotypami dotyczącymi muzułmanów. Autorem jest imam Rafał Berger z SJM.

25 lutego 2012 r. polscy szyici zamieszkujący w Wielkiej Brytanii powołali do życia swą organizację - Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej w UK, które pozostawać będzie w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Jedności Muzułmańskiej w Polsce. Decyzję tą podjęto na spotkaniu polskich szyitów w Islamic Centre of England w Londynie.

2011 - Instytut Muzułmański SJM opublikował kolejny, ósmy już numer "Rocznika Muzułmańskiego".

13.10.2011 r. Instytut Muzułmański przy SJM wydał kolejną pozycję książkową - "Traktat o prawach" (Risalatul Huquq) autorstwa Imama Sadżdżada (a.s.), czwartego Imama szyickiego.

W dniach 11-14.09.2011 r. odbyła się w Teheranie międzynarodowa konferencja Światowego Zgromadzenia Ahlulbayt (a.s.). Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej reprezentował imam Mahmud Taha Żuk wraz córką Elżbietą. Imam pozostał z wizytą w Iranie do 22.09.2011 jako gość Ajatollaha Musavi Lari (na zdjęciu), który od wielu lat wspomaga SJM.

23.09.2011 r. Brytyjska organizacja Orison Charitable Trust opublikowała polskie tłumaczenie książki Muhammada Tidżani Samawi pt. "Nawrócony w drodze".

07.09.2011 r. Instytut Muzułmański SJM wydał nową książkę imama Rafała Bergera zatytułowaną "Islam w Polsce".

2010 - Polecamy wydaną przez Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego pozycję "Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych", w której przeczytać można m.in. rozdział autorstwa przewodniczącego SJM, Rafała Bergera: "Umasowienie społeczeństwa a dialog międzyreligijny".

2010 - Nakładem wydawnictwa Edycja Świętego Pawła ukazała się książka "Drogi do Boga" zawierająca 30 rozmów z przedstawicielami trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W części poświęconej modlitwie jednym z rozmówców jest imam Rafał Berger ze Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej.

2010 - Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej i działający przy nim Instytut Muzułmański oddaje czytelnikowi kolejną książkę, tym razem autorstwa imama Rafała Bergera: "Hassan Konopacki - Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin"

2010 - Instytut Muzułmański SJM przy współpracy z organizacją Q-Fatima wydał dwie nowe pozycje książkowe: "Du'a Kumejl" oraz "Salat - modlitwa muzułmanina".

8 listopada 2010 r. odbyło się w Instytucie Muzułmańskim spotkanie z okazji rocznicy śmierci Imama Muhammada al-Dżałada (a.s.) - dziewiątego Imama szyickiego. Oprócz członków Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej w spotkaniu wzięli udział mieszkający w Warszawie polscy oraz arabscy muzułmanie, a także reprezentacja ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Polsce.

bottom of page